Siman Logo
page-title

Соли и оксиди на цветни метали

Симан ООД има дългогодишен опит в галванохимията. Галванотехниката е област от приложната електрохимия, която се занимава с процеси на нанасяне на различни покрития - никелови, хромови, цинкови и т.н. върху повърхността на метални и неметални изделия чрез пропускане на електрически ток през разтвор от техни соли като целите могат да бъдат естетически, предотвратяване на корозия и други.

Предлаганите от нас продукти и аксесоари са с гарантирано качество и се използват при всякакви видове галванични дейности, като например хромиране, никелиране, помедняване, кадмиране, анодиране, посребряване и пр.

PARTNERLY YOURS!

page-title

Йод

Йодът е един от най-редките неметални елементи и не се среща естествено в околната среда, а винаги в комбинация с други елементи, присъства в скали, почва, вода и е от съществено значение за растенията и животните. Йодът се среща под формата на кафяво-черни гранули или люспи с метален блясък и има много характерен мирис. Йодните пари причиняват възпаление на лигавиците и, в зависимост от концентрацията, могат да причинят сълзене, конюнктивит и възпаление на дихателната система. В медицината йодът се използва за лечение на заболявания на щитовидната жлеза или в мехлеми като антисептично и антипаразитицидно средство. Симан ООД разпространява йод и неговите соли, които намират приложение в животновъдството, селското стопанство, фармацевтиката и промишлеността.

Калциев йодат безводен

Формула: Ca(IO3)2

CAS номер: 7789-80-2

Калциевият йодат (наричан още лаутарит) е съединение на калций и йодат анион. Той може да се образува чрез анодно окисление на калциев йодид или чрез разтваряне на хлор в горещ разтвор на вар, в който йодът е разтворен.

Atom

Йод на перли

Формула: I2

CAS номер: 7753-56-2

В природата йодът се намира в много скали, в почвата и в морската вода; той е жизненоважен елемент за зеленчуците и животните. Интересно е да се отбележи, че морската вода съдържа 0,025 mg до 0,05 mg йод на литър. Също така е важно да се отбележи, че йодните пари причиняват дразнене на лигавиците, което води до конюнктивит и възпаление на дихателната система.

Atom

Калиев йодат

Формула: KIO3

CAS номер: 7758-05-6

Калиев йодат при контакт с пламъци придобива типичен пурпурен цвят, показващ наличието на калий;

Atom

Калиев Йодид ACS

Формула: KI

CAS номер: 7681-11-0

Калиевият йодид съществува като куб-оформени кристали или като прах; след продължително излагане на въздух, той става жълт и излъчва йод. Калиевият йодид е разтворим във вода, етилов алкохол и метанол; по същество се използва като реактив в аналитичната химия, в медицината като отхрачващо средство и за лечение на туберкулоза.

Atom

Калиев йодид хранително качество

Формула: KI

CAS номер: 7681-11-0

Atom

Калиев йодид USP

Формула: KI

CAS номер: 7681-11-0

Atom

Йод

Формула: C6H9NOnxl

CAS номер: 10025-82-8

Повидон-йод (PVP-I) е стабилен химически комплекс от поливинилпиролидон (повидон, PVP) и елементарен йод. Съдържа от 9,0% до 12,0% наличен йод, изчислен на суха база. Този уникален комплекс е открит в Индустриалните лаборатории за токсикология във Филаделфия от Х. А. Шелански и М. В. Шелански. Те провеждат тестове in vitro, за да демонстрират антибактериална активност, и установяват, че комплексът е по-малко токсичен от тинктурата на йод при мишки. Клиничните проучвания при хора показват, че продуктът е по-добър от други йодни състави. За първи път се продава през 1955 г. и оттогава става универсално предпочитан йоден антисептик.

Atom

Йодид

Формула: Cul

CAS номер: 7681-65-4

Atom

Натриев Йодат

Формула: NaIO3

CAS номер: 7681-55-2

Atom

Натриев йодид

Формула: NaI

CAS номер: 7681-82-5

Натриевият йодид се среща като кубичен кристал или като кристален прах, който при излагане на въздух или светлина става жълт, след развитието на йода. Натриевият йодид е много разтворим във вода и в много органични разтворители като алифатни алкохоли или бензилов алкохол и глицерин; при контакт с огън придобива типичен жълт цвят. Натриевият йодид е основен в медицината за лечение на тиреоидни нарушения; понася се добре и не е много дразнещо за стомаха.

Atom

Натриев метаперйодат

Формула: NaIO4

CAS номер: 7790-28-5

Натриев метапериодат може да бъде изолиран от окислението на натриев йодид с натриев хипохлорит и най-добре се прекристализира от азотна киселина. Въпреки това, електрохимията предлага по-лесна алтернатива.

Atom

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
page-title

Никел

В естествено състояние никелът се намира в земната кора в концентрации от 0,0042% и обикновено не е в свободно състояние, а е свързан с много други метали. Никелът има блестящ бял вид и обикновено се свързва с други метали за получаване на сплави; тези никелови съединения могат да се използват в много различни приложения: в нефтената и химическата промишленост, в галваничната технология, в електронното инженерство за приготвяне на сухи батерии и в химическите лаборатории. Симан ООД дистрибутира никелови соли и оксиди, както и никелови аноди повече от 10 години и през това време се превърнахме във важен дистрибутор на Българския пазар.

Продукти

AtomФормула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

AtomФормула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

AtomФормула: Ni3CO3(OH)4

CAS номер: 12607-70-4

Никеловият (II) карбонат е неорганично съединение или смес от неорганични съединения, съдържащи никел и карбонат. Най-важният никелов карбонат е основният никелов карбонат с формула Ni4CO3 (OH) 6 (H2O) 4.

Red BarrelsФормула: NISO4.XH2O

CAS номер: 7786-81-4

Разтворите на никеловия сулфат са умерени до високо концентрирани течни разтвори. И поради това те са отличен източник на никелов сулфат за приложения, изискващи разтворими материали.

Red BarrelsФормула: NICO3

CAS номер: 3333-67-3

Никелът има способността да адсорбира големи количества водород и затова се използва като катализатор в хидрогенирането. Никел на прах е също полезен за регулиране на рН на никелови вани.

Red BarrelsФормула: Ni(CH3COO)2.4H2O

CAS номер: 6018-89-9

Никел (II) ацетат е неорганично съединение на никел и оцетна киселина. Това неорганично съединение обикновено се среща в тетрахидратна форма.

Red BarrelsФормула: Ni3CO3(OH)4

CAS номер: 12607-70-4

Никелово-карбонатната паста реагира по-бързо от праха и се използва като регулатор на рН за никелови разтвори.

Red BarrelsФормула: NiCl2.6H2O

CAS номер: 7791-20-0

Никеловият безводен хлорид кипи при 600 ° С и при контакт с въздуха абсорбира вода и образува стабилни хидратирани производни; хексахидратните производни на външен вид приличат на зелен кристален прах. Никеловият хлорид е силно разтворим във вода, и слабо разтворим в алкохол и органични разтворители; той е важен елемент за галваничните вани и под формата на безводен никелов хлорид се използва в противогази, като абсорбиращо амоняка вещество. Интересно е да се отбележи, че въпросното съединение и по-общо всички неорганични соли на никел могат да предизвикат дразнене при продължителен контакт с кожата.

Red BarrelsФормула: NIF2.4H2O

CAS номер: 13940-83-5

Химично съединение от никел и флуороводородна киселина. В тази си форма е много стабилно флуоридно съединение при излагане на въздух.

Red BarrelsФормула: Ni(OH)2

CAS номер: 12054-48-7

Red BarrelsФормула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

Никелът като метал се използва главно в процеса, наречен електролитно никелиране. Електролитно никелиране включва поставяне на обекта до никел, който функционира като катод в електролитна баня. Някои метални пръти, които трябва да се поставят, също се поставят в тази баня, като са свързват с анода. При подаване на напрежение, положителните йони на никела, които се отлагат, мигрират към отрицателния полюс, където се отлагат, образувайки метален слой.

Red BarrelsФормула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

• Никелът като метал се използва главно в процеса, наречен електролитно никелиране. Електролитно никелиране включва поставяне на обекта до никел, който функционира като катод в електролитна баня. Някои метални пръти, които трябва да се поставят, също се поставят в тази баня, като са свързват с анода. При подаване на напрежение, положителните йони на никела, които се отлагат, мигрират към отрицателния полюс, където се отлагат, образувайки метален слой.

Red BarrelsФормула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

Никелът като метал се използва главно в процеса, наречен електролитно никелиране. Електролитно никелиране включва поставяне на обекта до никел, който функционира като катод в електролитна баня. Някои метални пръти, които трябва да се поставят, също се поставят в тази баня, като са свързват с анода. При подаване на напрежение, положителните йони на никела, които се отлагат, мигрират към отрицателния полюс, където се отлагат, образувайки метален слой.

Red BarrelsФормула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

• Никелът като метал се използва главно в процеса, наречен електролитно никелиране. Електролитно никелиране включва поставяне на обекта до никел, който функционира като катод в електролитна баня. Някои метални пръти, които трябва да се поставят, също се поставят в тази баня, като са свързват с анода. При подаване на напрежение, положителните йони на никела, които се отлагат, мигрират към отрицателния полюс, където се отлагат, образувайки метален слой.

Red BarrelsФормула: Ni(NO3).6H2O

CAS номер: 13478-00-7

Никеловият нитрат е зелен кристал; той е разтворим в смес от алкохол и вода. Концентрираният разтвор на никеловия нитрат се използва за приготвяне на никелови катализатори, използвани в хидрогенирането на органични производни. Контейнерите с никелов нитрат трябва да бъдат добре запечатани и съхранявани на хладни места, далеч от окисляеми вещества, тъй като никеловият нитрат е особено взривоопасен.

Red BarrelsФормула: Ni(NO3).6H2O

CAS номер: 13478-00-7

Red BarrelsФормула: Ni2O3

CAS номер: 1313-99-1

Черният никелов оксид е сиво-черен прах, известен като Ni2O3 и не бива да се бърка с никеловия оксид (NiO).

Red BarrelsФормула: NiO

CAS номер: 1313-99-1

Никеловият оксид е окислена форма на никелов метал, известен като NiO. Да не се бърка с черен никелов оксид (Ni2O3).

Red BarrelsФормула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

Никелът не се среща естествено в свободно състояние, а свързан с много други метали; той е лъскав бял метал и е много ковък.

Red BarrelsФормула: H3NO3S.1/2 Ni

CAS номер: 13770-89-3

Red BarrelsФормула: Ni(NH2SO3).4H2O

CAS номер: 13770-89-3

Никеловият сулфамат се предлага и като равномерен разтвор. Алтернатива е на никеловия сулфат в някои приложения.

Red BarrelsФормула: NiSO4.6H2O

CAS номер: 10101-97-0

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
page-title

Кобалт

Кобалтът е широко разпространен в природата метал с концентрация от 0.0023% в земната кора. Минералите имат много ниско съдържание на кобалт и кобалтът винаги се свързва с други метали. Този метал се използва в металургичната, керамичната, химическата, батерийната и животновъдната промишленост. Симан ООД е водещ дистрибутор на кобалтови соли и оксиди, като предлагаме пълно портфолио от кобалтови метали, които могат да покрият всички индустриални сектори и приложения.

Кобалтов метал и кобалт на прах

Формула: Co

CAS номер: 7440-48-4

Кобалтът има естествено сив цвят; той е твърд метал в студено състояние и става много ковък, когато се нагорещи. Кобалтовите разтвори преминават от синьо към розово, когато се разредят с вода. Кобалтът е широко разпространен в природата и винаги се намира в комбинация с други метали. Повечето кобалтов метал в света се използва за производство на сплави, устойчиви на износване и температура и за подготовка на стомана за инструменти.

Atom

Кобалтов ацетат тетрахидрат

Формула: Co(C2H3O2)2.4H2O

CAS номер: 6147-53-1

Кобалтовият ацетат представлява кобалтова сол на оцетната киселина. Среща се също и като тетрахидрат. Може да се образува чрез реакция между кобалтов оксид или хидроксид и оцетна киселина. Кобалтовият ацетат може да си взаимодейства със сол Н2 до получаване на салкомин, кислородно транспортно съединение.

Atom

Кобалтов карбонат

Формула: CoCO3

CAS номер: 513-79-1

Кобалтовият карбонат е неорганичното съединение с формула CoCO3;той е карбонатна сол на кобалта. Кобалтов карбонат се получава чрез нагряване на кобалтов сулфат с разтвор на натриев бикарбонат. Това червеникаво парамагнитно твърдо вещество е междинно съединение при хидрометалургичното пречистване на кобалт от неговите руди. Той е неорганичен пигмент и е прекурсор на катализаторите.

Atom

Кобалтов хлорид хексахидрат

Формула: CoCl2.6H2O

CAS номер: 7791-13-1

Atom

Кобалтов хидроксид

Формула: Co(OH)2

CAS номер: 21041-93-0

Кобалтовият хидроксид е широко използван при получаването на кобалтови соли или в химическата промишленост като катализатор

Atom

Кобалтов нитрат

Формула: Co(NO3)2.6H2O

CAS номер: 10026-22-9

Кобалтовият нитрат е неорганична кобалтова (II) сол на азотната киселина. Той се произвежда от метален кобалт или други кобалтови съединения.

Atom

Кобалтов оксид

Формула: Co3O4

CAS номер: 1308-06-1

Кобалтовият оксид е вредно алергенно съединение. Той е неорганично съединение и най-често се намира като трикобалтов тетраоксид. При стайна температура представлява черно твърдо вещество без мирис.

Atom

Кобалтов сулфат

Формула: Co(SO4).7H2O

CAS номер: 10026-24-1

Кобалтовият сулфат е една от най-разпространените соли на кобалта, които реагират като киселини за неутрализиране на основите.

Atom

Кобалтов сулфат хранително качество

Формула: Co(SO4).7H2O

CAS номер: 10026-24-1

Atom

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
page-title

Мед

Медта е метал, широко разпръснат в природата като свободен метал и комбиниран с други елементи и има концентрация от 0,030%. В чисто състояние медта е с блестящ бледочервен цвят. Тя е пластична и ковка; отличен проводник на топлина и електричество, въпреки че следи от примеси могат да окажат негативно влияние върху тези качества. Повишената твърдост на медта я прави подходяща за използване в електротехническата промишленост и в производството на сплави, като бронз и месинг. Използва се в химическата промишленост като катализатор и в селското стопанство като инсектицид и фунгицид.

Продукти

Card image cap

Меден хлорид разтвор

Формула: Cl2Cu
CAS номер: 1344-67-8

Card image cap

Фосфоризирана мед

Формула: Cu
CAS номер: 7440-50-8

Card image cap

Електролитна мед

Формула: Cu
CAS номер: 7440-50-8

Card image cap

Безкислородна мед

Формула: Cu
CAS номер: 7440-50-8

Card image cap

Меден карбонат

Формула: CuCO3.Cu(OH)2
CAS номер: 12069-69-1

Card image cap

Меден хлорид

Формула: CuCl2.2H20
CAS номер: 10125-13-0

Card image cap

Меден метансулфонат

Формула: Cu(CH3SO3)2
CAS номер: 5425-36-2

Card image cap

Меден хидроксид

Формула: Cu(OH)2
CAS номер: 20427-59-2

Card image cap

Меден йодид

Формула: Cul
CAS номер: 7681-65-4

Card image cap

Меден (II) оксид

Формула: CuO
CAS номер: 1317-38-0

Card image cap

Меден сулфат

Формула: CuSO4.5H2O
CAS номер: 7758-99-8

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
page-title

Калай

Калай е трудно да се намери в естественото състояние и има концентрация от 0,0003% в земната кора. Той е бял метал с лъскави отражения и е много ковък. Тази ковкост се увеличава, когато металът се загрява при 100 °С и рязко пада при 200 °С. Калай се използва в хранително-вкусовата и химическата промишленост поради отличните си деформируеми свойства и висока устойчивост на атмосферни влияния. Калаят се използва в състава на много сплави, особено с мед за образуване на бронз. Симан ООД доставя на българския пазар калаени соли и оксиди от 2000 г. насам.

Продукти

Card image cap

Калаен дихлорид дихидрат

Формула: SnCl2.2H2O
CAS номер: 10025-69-1

Запитване
Card image cap

Калаен хлорид разтвор

Формула: SnCl2.2H2O
CAS номер: 7772-99-8

Запитване
Card image cap

Калиев станат

Формула: K2Sn(OH)6
CAS номер: 12027-61-1

Запитване
Card image cap

Натриев станат

Формула: Na2SnO3.3H2O
CAS номер: 12027-70-2

Запитване
Card image cap

Калаен хлорид безводен

Формула: SnCl2
CAS номер: 7772-99-8

Запитване
Card image cap

Калаен метансулфонат

Формула: Sn(CH3SO3)2
CAS номер: 53408-94-9

Запитване
Card image cap

Калаен монооксид

Формула: SnO
CAS номер: 21651-19-4

Запитване
Card image cap

Калаен оксид

Формула: SnO2
CAS номер: 18282-10-5

Запитване
Card image cap

Калаен сулфат

Формула: SnSO4
CAS номер: 7488-55-3

Запитване

PARTNERLY YOURS!

page-title

Селен

Селенът е широко разпространен в природата с концентрация 0,000013 в земната кора; лесно може да се получи/добие в твърдо, течно и газообразно състояние. Селенът се използва в електронната промишленост, керамичната промишленост, желязо и стоманодобивната промишленост за повишаване на обработваемостта. Под формата на моно сулфид селенът има жълто-оранжев вид и се използва главно във ветеринарната професия, докато като дисулфид с типичен червен цвят се използва във фармацевтичната промишленост. Вече повече от 10 години Симан ООД дистрибутира селен и соли от селен от най-добрите европейски производители на тези продукти, за да обслужват основните сектори на приложение: стъкларска промишленост, галванични технологии и храна за животни.

Продукти

Red BarrelsФормула: Se

CAS номер: 7782-49-2

Селенът се намира разпръснат в природата, особено свързан със сярата. Той се среща в различни форми: твърда течна или газообразна.

Запитване

Red BarrelsФормула: BaSeO3

CAS номер: 13718-59-7

Бариевият селенит има слаби оксидиращи или редуциращи способности. Редокс реакции обаче все пак могат да възникнат. По-голямата част от съединенията от този клас са слабо разтворими или неразтворими във вода. В случай на разтворимост разтворите обикновено не са нито силно киселинни, нито силно основни. Тези съединения не са водореактивни. Невъзпламеним, само по себе си веществото не гори, но може да се разложи при нагряване, за да произведе корозивни и / или токсични изпарения.

Запитване

Red BarrelsФормула: SeO2

CAS номер: 7446-08-4

Селенов диоксид се получава чрез окисление на селен чрез изгаряне във въздуха, азотна киселина или чрез реакция с водороден пероксид, но може би най-удобния начин на получаване е чрез дехидратация на селенова киселина. Също така е най-често срещаното съединение на селен.

Запитване

Red BarrelsФормула: Se

CAS номер: 7782-49-2

Селенът се намира разпръснат в природата, особено комбиниран със сяра. Той се среща в различни състояния: твърдо, течно или газообразно.

Запитване

Red BarrelsФормула: Na2SeO4

CAS номер: 13410-01-0

Натриевият селенат е натриевата сол на селеновата киселина. Много интересна поради високата разтворимост и ниската реактивност.

Запитване

Red BarrelsФормула: Na2SeO3

CAS номер: 10102-18-8

Натриевата сол на селена е най-често използваното водоразтворимо селеново съединение. Натриевият селенит обикновено се получава чрез взаимодействие на селенов диоксид с натриев хидроксид.

Запитване

Red BarrelsФормула: ZnSeO3

CAS номер: 13597-46-1

Цинковият селенит е цинкова сол на селеновата киселина H2SeO3.

Запитване

PARTNERLY YOURS!

page-title

Молибден

Молибденът естествено се намира в земната кора и не е свободен елемент. Молибденът има много цветове; като компактна маса е сребрист бял метал, а в прахообразна форма има тъмно сив цвят. Индустриално, молибденът се използва главно в производството на стомани, чугун и инструменти. Молибденът се използва и при производството на аноди, както и като катализатор в нефтената промишленост за премахване на сяра, азот и вредни метали.

Продукти

Red BarrelsФормула: MoO3

CAS номер: 1313-27-5

Молибденовия триоксид често се среща в природата, но винаги под формата на молибдит.

Запитване

Red BarrelsФормула: H2MoO4

CAS номер: 7782-91-4

Запитване

Red BarrelsФормула: MoS2

CAS номер: 1317-33-5

Молибденов дисулфид естествено се намира във формата на молибденов минерал и има външен вид, много подобен на графита. Молибденовия сулфид не е много разтворим във вода, докато лесно се разтваря в acqua regia (смес от азотна киселина и солна киселина) и гореща вода, в някои неорганични киселини като азотна, сярна и солна киселина. В чисто състояние този продукт се използва като лубрикант.

Запитване

Red BarrelsФормула: Na2MoO4.2H20

CAS номер: 10102-40-6

Запитване

Red BarrelsФормула: (NH4)6Mo7O24.4H2O

CAS номер: 12054-85-2

Амониев хептамолибдат лесно се получава чрез разтваряне на молибденов триоксид в излишък от воден амоняк и изпаряване на разтвора при стайна температура. Докато разтворът се изпарява, излишъкът от амоняк излиза. Този метод води до образуването на шестстранни прозрачни призми на тетрахидрат на амониев хептамолибдат. Разтворите на амониев парамолибдат реагират с киселини за образуване на молибденова киселина и амониева сол. Стойността на рН на концентриран разтвор ще бъде между 5 и 6.

Запитване

Red BarrelsФормула: MoO3

CAS номер: 86089-09-0

Запитване

PARTNERLY YOURS!

page-title

Литий

Литият не се намира в свободно състояние и неговите съединения са широко разпръснати в земната кора, макар и в ниски концентрации. Общата му концентрация е около 0,003%. В чиста форма литият е сребристо-бял метал и обикновено е по-стабилен при стайна температура по отношение на други алкални метали. Литиевите соли и оксиди намират много приложения, например в металургията намалява вискозитета на неръждаемата стомана, във фармацевтичната индустрия се използва в синтеза на витамин А. Но най-вече литий се използва в литиевите и литиево-йонните батерии.

Продукти

Card image cap

Литиев ацетат

Формула: CH3COOLI.2H2O
CAS номер: 6108-17-4

Запитване
Card image cap

Литиев флуорид

Формула: LiF
CAS номер: 7789-24-4

Запитване
Card image cap

Литиев хидроксид

Формула: LiOH.H2O
CAS номер: 1310-66-3

Запитване
Card image cap

Литий метал

Формула: Li
CAS номер: 7439-93-2

Запитване
Card image cap

Литиев молибдат

Формула: Li2MoO4
CAS номер: 13568-40-6

Запитване
Card image cap

Литиев нитрат

Формула: LiNO3
CAS номер: 7790-69-4

Запитване

PARTNERLY YOURS!

page-title

Ванадий

Ванадият е широко разпространен в природата и неговата концентрация в земната кора е равна на 0,016%. Той приема различни цветове в зависимост от нивото на окисление. Приложенията на ванадия все още не са напълно проучени. По-голямата част от метала се превръща във ванадиева феросплав, която се използва за производство на ванадиеви стомани. Някои съединения като Aмониев метаванадат и Ванадиев пентоксид се използват като окислителни катализатори. Симан ООД предлага тази гама от продукти за керамичния сектор и като катализатори.

Натриев метаванадат

Формула: NaVO3

CAS номер: 13718-26-8

Atom

Ванадиев пентоксид

Формула: V2O5

CAS номер: 1314-62-1

Atom

Ванадиев трихлорид

Формула: VCI3

CAS номер: 7718-98-1

Atom

Ванадиев триоксид

Формула: V2O3

CAS номер: 1314-34-7

Atom

Калиев метаванадат

Формула: KVO3

CAS номер: 13769-43-2

Atom

Амониев метаванадат

Формула: NH4VO3

CAS номер: 7803-55-6

Atom

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
page-title

Антимон

Антимонът се намира в минерала стибнит и има синкаво-бял цвят. Антимон има много приложения: като антиеметик във фармацевтичната индустрия, в текстилната промишленост, в производството на емайли и бои, във взривната и военната промишленост. Металът е с ниско токсично ниво, докато парите на антимон, ако се вдишат, са много вредни. Симан ООД може да предложи антимонови соли за производство на стъкло и керамика и в галваничните технологии.

Антимонов триоксид

Формула: Sb2O3

CAS номер: 1309-64-4

Atom

Натриев антимонат

Формула: NaSbO3.3H2O

CAS номер: 33908-66-6

Atom

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
page-title

Кадмий

Кадмият, страничен продукт от синтеза на цинк, е блестящ, синкаво-бял, пластичен и много ковък метал, подобен на цинка и живака. Кадмият е разтворим в киселини, но не и в алкали. По-голямата част от кадмия се използва в никел/кадмиеви батерии. Останалата част се използва за покрития (устойчивост на корозия), кадмиевите съединения се използват като червени, оранжеви и жълти пигменти за цветно стъкло. Кадмият има способността да абсорбира неутроните, така че се използва като бариера за контрол на ядреното делене.

Продукти

Card image cap

Кадмий метал

Формула: Cd
CAS номер: 7440-43-9

Запитване
Card image cap

Кадмиев карбонат

Формула: CdCO3
CAS номер: 513-78-0

Запитване
Card image cap

Кадмиев оксид

Формула: CdO
CAS номер: 1306-19-0

Запитване
Card image cap

Кадмиев сулфид

Формула: CdS
CAS номер: 1306-23-6

Запитване

PARTNERLY YOURS!

page-title

Други метали и специални химикали

Списъкът на предлаганите продукти включва соли и оксиди на други преходни метали и някои органични продукти, изисквани от клиентите на Симан ООД, достъпни благодарение на световната ни мрежа от доставчици и производители. Продуктите, изброени тук, са само някои от най-търсените. В действителност ние можем да ви предложим специализирани решения и специални химични продукти със специфична степен на чистота.

Продукти

Red BarrelsФормула: HBF4

CAS номер: 16872-11-0

Разтворът на флуороборна киселина се получава чрез разтваряне на борна киселина във водна флуороводородна киселина.

Запитване

Red BarrelsФормула: AgCN

CAS номер: 506-64-9

Сребърният цианид е химично съединение, получено при обработка на разтвори, съдържащи сребро, с цианид.

Запитване

Red BarrelsФормула: AgNO3

CAS номер: 7761-88-8

Сребърният нитрат е еднокомпонентно неорганично вещество, което може да бъде приготвено чрез реакция на сребро с азотна киселина, което води до получаване на сребърен нитрат, вода и азотни оксиди.

Запитване

Red BarrelsФормула: AgNO3

CAS номер: 7761-88-8

Запитване

Red BarrelsФормула: C7H4NNaO3S.2H2O

CAS номер: 128-44-9

Захаринът е изкуствен подсладител, който не съдържа никаква хранителна енергия. Той е около 300/400 пъти по-сладък от захарозата или обикновената захар. Натриевият захарин има метален послевкус, особено при високи концентрации. Използва се за подслаждане на продукти като напитки, бонбони, бисквити, лекарства и паста за зъби.

Запитване

Red BarrelsФормула: As2O3

CAS номер: 1327-53-3

Арсеновият триоксид е неорганично съединение. От търговска гледна точка, той е най-важното съединение на арсен и се използва като изходна база за други съединения на арсен.

Запитване

Red BarrelsФормула: HOOC-СН2-СООН

CAS номер: 141-82-2

Малоновата киселина е карбоксилна киселина, получена чрез синтез (от монохлороцетна киселина). Солите и естерите на малоновата киселина са малонати, които са изключително важни за фармацевтичните компании.

Запитване

Red BarrelsФормула: In(H2NSO3)3

CAS номер: 66027-93-8

Индиевият сулфамат е най-предпочитаният за индиево покритие поради следните причини: а) той е стабилен, лесен за поддръжка и работа, б) не са необходими скъпи добавки за работа, в) фактически, когато значение рН превишава 3.5, единствената добавка, необходима при работата на ваната е сулфаминова киселина, d) индиевия сулфамат има намалена токсичност.

Запитване

Red BarrelsФормула: C6H5N3

CAS номер: 95-14-7

Бензотриазолът (BTA) е хетероциклично съединение, съдържащо три азотни атома, с химична формула C6H5N3. Това ароматно съединение е безцветно и полярно и може да се използва в различни области.

Запитване

Red BarrelsФормула: C3H6O3

CAS номер: 50-21-5

Млечната киселина е безцветна до жълтеникава сиропообразна течност, която има склонност да абсорбира вода. Млечната киселина е известна също като 2 - хидроксипропанова киселина. В природата тя се среща в киселото мляко, маслото, стомашните сокове и мозъка. Тя се получава чрез млечна ферментация, но може да се получи и синтетично.

Запитване

Red BarrelsФормула: H2W04

CAS номер: 7783-03-1

Волфрамовата киселина има външен вид на много светложълт или сиво-жълт прах. Той може да бъде получен чрез разграждане на минерал, съдържащ калциев волфрамат, със солна киселина. Волфрамовата киселина е неразтворима във вода и повечето киселини, с изключение на флуороводородна киселина; разтворима е в алкални хидроксиди и амоняк. Също така позната като орто-волфрамова киселина, тя се използва в текстилната промишленост, в производството на волфрамови нишки и пластмасови материали.

Запитване

Red BarrelsФормула: CSI

CAS номер: 409-21-2

Силициевият карбид има вид на кристал с цвят, който варира от зелено до черно; той е неразтворим във вода и в киселини, докато е разтворим в основи. Силициевият карбид е много стабилно химическо съединение и не реагира с азотна киселина или със сярна или солна киселина. Силициевият карбид може да се използва в различни приложения: като абразив в твърди абразиви или като хартия и плат в гъвкави абразиви и при обработката на метални материали, които имат ниска устойчивост на сцепление.

Запитване

Red BarrelsФормула: Mn (C2H3O2) 2.4H2O

CAS номер: 6156-78-1

Мангановият ацетат има вид на светло розови кристали; разтворим е във вода, етилов алкохол и метилов алкохол. Мангановият ацетат се използва главно в текстилната промишленост или в химическата промишленост, където се използва като катализатор за окисляване.

Запитване

Red BarrelsФормула: MnO

CAS номер: 1344-43-0

Мангановият монооксид е зелен прах. Той е неразтворим във вода, но е разтворим в киселини. Мангановият оксид се използва широко в подготовката на „сухи“ батерии, в химическата промишленост като катализатор, а също и в медицинската индустрия.

Запитване

Red BarrelsФормула: Pb

CAS номер: 7439-92-1

Запитване

Red BarrelsФормула: Na2TeO3

CAS номер: 10102-20-2

Натриевият телурид е междинен продукт при извличането на елемента телур; той е продукт, получен от анодни шламове, и е предшественик на телура. Натриевият телурит подобрява корозионната устойчивост на галванизираните никелови филми. Разтвори на натриев телурит се използват за черни или синьо-черни покрития върху желязо, стомана, алуминий и мед. В микробиологията натриевият телурит може да се добави към растежната среда за да се изолират бактерии с присъща физиологична устойчивост към неговата токсичност.

Запитване

Red BarrelsФормула: TiO2

CAS номер: 13463-67-7

Титановият диоксид, известен също като титанов биоксид, е естественият оксид на титана, химична формула TiO2. Когато се използва като пигмент, той се нарича титаниево бяло, пигментно бяло 6 (PW6) или CI 77891. Обикновено се получава от илменит, рутил и анатаз. Притежава широк спектър от приложения - от боя и слънцезащитни продукти до оцветяване на храни. Когато се използва като оцветител за храна, има E номер E171.

Запитване

Red BarrelsФормула: WO3

CAS номер: 1314-35-8

Запитване

Red BarrelsФормула: ZnO

CAS номер: 1314-222-5

Цинковият оксид има вид на бял прах и е без мирис; ако се нагрява, той става жълт и се връща към естествения си цвят при охлаждане. Цинковият оксид не е разтворим във вода и етилов алкохол, докато е разтворим в оцетна киселина и амоняк; използва се за приготвяне на цимент, в каучуковата промишленост и особено в медицината като антисептик за приготвяне на мазила, пудри и лейкопласти.

Запитване

Red BarrelsФормула: Zn

CAS номер: 7440-66-6

Цинкът е бял метал; предлага се под формата на кюлчета, питки, пръчки или гранули с различни форми и размери. Цинковият прах се нарича още tutty или кадмий. Той има тъмно сив цвят и се използва като редуктор в органичната химия, в хидрометалургията и като предпазител от ръжда в бои.

Запитване

Red BarrelsФормула: F2H5N

CAS номер: 1341-49-7

Амониевият бифлуорид е неорганично съединение, получено от амоняк и водороден флуорид.

Запитване

Red BarrelsФормула: C6H17N3O7

CAS номер: 3458-72-8

Амониевият цитрат е триосновна сол на лимонена киселина. Той идва от неутрализация на лимонена киселина с амониев хидроксид с висока чистота.

Запитване

Red BarrelsФормула: Pb (NO3) 2

CAS номер: 10099-74-8

Запитване

Red BarrelsФормула: ZnCl2

CAS номер: 7646-85-7

Запитване

PARTNERLY YOURS!

Промишлени химикали

Промишлени химикали

Симан ООД предлага широк набор от промишлени химически продукти, които намират приложение в повечето основни индустрии – металообработващ...

See more
Соли и оксиди на цветни метали

Соли и оксиди на цветни метали

Симан ООД има дългогодишен опит в галванохимията. Галванотехниката е област от приложната електрохимия, която с...

See more
Торове

Торове

Уважаеми клиенти и партньори, Симан ООД е в състояние да Ви предложи амониеви, фосфатни, калиеви, органични и комбинирани торове. ...

See more
Восъци

Восъци

Симан ООД представлява в България италианският производител на восъци – SerWax Industry. През годините развихме търговски отношения с...

See more