Siman Logo
page-title

Селениеви продукти

Селен

Селенът е широко разпространен в природата с концентрация 0,000013 в земната кора; лесно може да се получи/добие в твърдо, течно и газообразно състояние. Селенът се използва в електронната промишленост, керамичната промишленост, желязо и стоманодобивната промишленост за повишаване на обработваемостта. Под формата на моно сулфид селенът има жълто-оранжев вид и се използва главно във ветеринарната професия, докато като дисулфид с типичен червен цвят се използва във фармацевтичната промишленост. Вече повече от 10 години Симан ООД дистрибутира селен и соли от селен от най-добрите европейски производители на тези продукти, за да обслужват основните сектори на приложение: стъкларска промишленост, галванични технологии и храна за животни.

Продукти

Red BarrelsФормула: Se

CAS номер: 7782-49-2

Селенът се намира разпръснат в природата, особено свързан със сярата. Той се среща в различни форми: твърда течна или газообразна.

Запитване

Red BarrelsФормула: BaSeO3

CAS номер: 13718-59-7

Бариевият селенит има слаби оксидиращи или редуциращи способности. Редокс реакции обаче все пак могат да възникнат. По-голямата част от съединенията от този клас са слабо разтворими или неразтворими във вода. В случай на разтворимост разтворите обикновено не са нито силно киселинни, нито силно основни. Тези съединения не са водореактивни. Невъзпламеним, само по себе си веществото не гори, но може да се разложи при нагряване, за да произведе корозивни и / или токсични изпарения.

Запитване

Red BarrelsФормула: SeO2

CAS номер: 7446-08-4

Селенов диоксид се получава чрез окисление на селен чрез изгаряне във въздуха, азотна киселина или чрез реакция с водороден пероксид, но може би най-удобния начин на получаване е чрез дехидратация на селенова киселина. Също така е най-често срещаното съединение на селен.

Запитване

Red BarrelsФормула: Se

CAS номер: 7782-49-2

Селенът се намира разпръснат в природата, особено комбиниран със сяра. Той се среща в различни състояния: твърдо, течно или газообразно.

Запитване

Red BarrelsФормула: Na2SeO4

CAS номер: 13410-01-0

Натриевият селенат е натриевата сол на селеновата киселина. Много интересна поради високата разтворимост и ниската реактивност.

Запитване

Red BarrelsФормула: Na2SeO3

CAS номер: 10102-18-8

Натриевата сол на селена е най-често използваното водоразтворимо селеново съединение. Натриевият селенит обикновено се получава чрез взаимодействие на селенов диоксид с натриев хидроксид.

Запитване

Red BarrelsФормула: ZnSeO3

CAS номер: 13597-46-1

Цинковият селенит е цинкова сол на селеновата киселина H2SeO3.

Запитване

PARTNERLY YOURS!

Промишлени химикали

Промишлени химикали

Симан ООД предлага широк набор от промишлени химически продукти, които намират приложение в повечето основни индустрии – металообработващ...

See more
Соли и оксиди на цветни метали

Соли и оксиди на цветни метали

Симан ООД има дългогодишен опит в галванохимията. Галванотехниката е област от приложната електрохимия, която с...

See more
Торове

Торове

Уважаеми клиенти и партньори, Симан ООД е в състояние да Ви предложи амониеви, фосфатни, калиеви, органични и комбинирани торове. ...

See more
Восъци

Восъци

Симан ООД представлява в България италианският производител на восъци – SerWax Industry. През годините развихме търговски отношения с...

See more