Siman Logo
page-title

Промишлени химикали

Red BarrelsСиман ООД предлага широк набор от промишлени химически продукти, които намират приложение в повечето основни индустрии – металообработваща, машиностроителна, химическа, хранително-вкусова, текстилна, стъкларска и др. Предлаганите от нашия склад продукти са с гарантирано качество.

Списък на продуктите, които сме в състояние да доставим, може да изтеглите от тук:

page-title

Терминът “галванотехника" произлиза от фамилното име на известния италиански физик Л. Галвани, един от основателите на учението за електричеството. През първата половина на XIX в. новата област на техническо приложение на електричеството започва да се нарича галванотехника - област от приложната електрохимия за процесите на електролитно отлагане на метали върху повърхността на метални и неметални детайли. Положителните метални йони взаимодействат с електроните и се отлагат върху покриваните детайли (галваностегия) или върху специални форми - матрици (галванопластика), с цел да се получат копия.

Симан ООД има повече от двадесет годишен опит в доставката на продукти в тази сфера, на който може винаги да разчитате. Основно можем да предложим:

Хромов анхидрид

Хромовият анхидрид се използва основно за хромиране на метални и други повърхности, както и за оцветяване на стъкла и полиране на керамика.

Продуктът, който ние предлагаме, е производство на Elementis Chromium, USA, чиито представители сме за България. Предпочитан е от много български потребители. За да получите информация за продукта, моля свържете се с нас.

Никелов сулфат

Използва се основно за химическо покритие на метали (никелиране), производство на батерии, производство на катализатори и катализаторни прекурсори и др. Продукт на Umicore, Белгия. За да получите информация за продукта, моля свържете се с нас.

Никелов хлорид

Никелов хлорид също се използва в галваниката, както и при конструирането на противогази, при производството на керамика. За да получите информация за продукта, моля свържете се с нас.

Цинков хлорид

Цинков хлорид се използва за заваряване, за пречистване на вода и като катализатор за органичен синтез. За да получите информация за продукта, моля свържете се с нас.

Различни аноди

Можем да Ви предложим медно-фосфорни аноди, цинкови аноди, никелови аноди, оловни аноди. Информация за наличности, цени и качествени характеристики може да получите от тук:


PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
page-title

Основните и промишлени химикали се произвеждат в големи количества и са важни съставки за продуктите, използвани както от промишлеността, така и от общия потребител. Те включват химически суровини, извлечени от нефт (нефтопродукти), основни неорганични вещества и междинни продукти за химични процеси.

С удоволствие бихме могли да Ви предложим:

 • Каустик сода/Натриева основа на люспи

 • Каустик сода/Натриева основа на перли

 • Калцинирана сода тежка

 • Калцинирана сода лека

 • Натриев нитрат

 • Натриев нитрит

 • Калиев бихромат

 • Натриев бихромат

 • Натриев метабисулфит

 • Калиев нитрат

 • Калиева основа

 • и други.

Пълната продуктова листа може да изтеглите от тук:

Спецификация на всеки един от продуктите може да получите от тук:

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
page-title

Фирма Симан ООД предлага разнообразни химически продукти, с органичен и неорганичен произход, продукти с минерален произход и др.

Част от тях включват:

 • Силикагел - обикновен или индикаторен

 • Сяра

 • Флуороводородна киселина

 • Водороден пероксид

 • Амониев бифлуорид

 • Натриев силикат

 • Натриев станат

 • Циркониев силикат

 • Циклохексанон

 • Цинков оксид

 • Етилсиликат

 • Борна киселина

 • Боракс

 • и други.

Пълната продуктова листа може да изтеглите от тук:

Спецификация на всеки един от продуктите може да получите от тук:

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
Промишлени химикали

Промишлени химикали

Симан ООД предлага широк набор от промишлени химически продукти, които намират приложение в повечето основни индустрии – металообработващ...

See more
Соли и оксиди на цветни метали

Соли и оксиди на цветни метали

Симан ООД има дългогодишен опит при доставката на соли и оксиди на цветни метали. Цветният метал е метал или смес, ко...

See more
Торове

Торове

Уважаеми клиенти и партньори, Симан ООД е в състояние да Ви предложи амониеви, фосфатни, калиеви, органични и комбинирани торове. ...

See more
Восъци

Восъци

Симан ООД представлява в България италианският производител на восъци – SerWax Industry. През годините развихме търговски отношения с...

See more