Siman Logo
page-title

Никелови продукти

Никел

В естествено състояние никелът се намира в земната кора в концентрации от 0,0042% и обикновено не е в свободно състояние, а е свързан с много други метали. Никелът има блестящ бял вид и обикновено се свързва с други метали за получаване на сплави; тези никелови съединения могат да се използват в много различни приложения: в нефтената и химическата промишленост, в галваничната технология, в електронното инженерство за приготвяне на сухи батерии и в химическите лаборатории. Симан ООД дистрибутира никелови соли и оксиди, както и никелови аноди повече от 10 години и през това време се превърнахме във важен дистрибутор на Българския пазар.

Деполяризирани никелови корони

Atom

Формула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

Електролитни никелови корони

Atom

Формула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

Никел хидроксикарбонат

Atom

Формула: Ni3CO3(OH)4

CAS номер: 12607-70-4

Никеловият (II) карбонат е неорганично съединение или смес от неорганични съединения, съдържащи никел и карбонат. Най-важният никелов карбонат е основният никелов карбонат с формула Ni4CO3(OH)6(H2O)4.

Никелов сулфатен разтвор

Atom

Формула: NISO4.XH2O

CAS номер: 7786-81-4

Разтворите на никеловия сулфат са умерени до високо концентрирани течни разтвори. И поради това те са отличен източник на никелов сулфат за приложения, изискващи разтворими материали.

Никелов карбонат на прах

Atom

Формула: NICO3

CAS номер: 3333-67-3

Никелът има способността да адсорбира големи количества водород и затова се използва като катализатор в хидрогенирането. Никел на прах е също полезен за регулиране на рН на никелови вани.

Никелов тетрахидрат зелен

Atom

Формула: Ni(CH3COO)2.4H2O

CAS номер: 6018-89-9

Никел (II) ацетат е неорганично съединение на никел и оцетна киселина. Това неорганично съединение обикновено се среща в тетрахидратна форма.

Никелово карбонатна паста

Atom

Формула: Ni3CO3(OH)4

CAS номер: 12607-70-4

Никелово-карбонатната паста реагира по-бързо от праха и се използва като регулатор на рН за никелови разтвори.

Никелов хлорид

Atom

Формула: NiCl2.6H2O

CAS номер: 7791-20-0

Никеловият безводен хлорид кипи при 600 ° С и при контакт с въздуха абсорбира вода и образува стабилни хидратирани производни; хексахидратните производни на външен вид приличат на зелен кристален прах. Никеловият хлорид е силно разтворим във вода, и слабо разтворим в алкохол и органични разтворители; той е важен елемент за галваничните вани и под формата на безводен никелов хлорид се използва в противогази, като абсорбиращо амоняка вещество. Интересно е да се отбележи, че въпросното съединение и по-общо всички неорганични соли на никел могат да предизвикат дразнене при продължителен контакт с кожата.

Никелов флуорид

Atom

Формула: NIF2.4H2O

CAS номер: 13940-83-5

Химично съединение от никел и флуороводородна киселина. В тази си форма е много стабилно флуоридно съединение при излагане на въздух.

Никелов хидроксид

Atom

Формула: Ni(OH)2

CAS номер: 12054-48-7

Никелови катоди 1х1

Atom

Формула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

Никелът като метал се използва главно в процеса, наречен електролитно никелиране. Електролитно никелиране включва поставяне на обекта до никел, който функционира като катод в електролитна баня. Някои метални пръти, които трябва да се поставят, също се поставят в тази баня, като са свързват с анода. При подаване на напрежение, положителните йони на никела, които се отлагат, мигрират към отрицателния полюс, където се отлагат, образувайки метален слой.

Никелови катоди 2х2

Atom

Формула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

Никелът като метал се използва главно в процеса, наречен електролитно никелиране. Електролитно никелиране включва поставяне на обекта до никел, който функционира като катод в електролитна баня. Някои метални пръти, които трябва да се поставят, също се поставят в тази баня, като са свързват с анода. При подаване на напрежение, положителните йони на никела, които се отлагат, мигрират към отрицателния полюс, където се отлагат, образувайки метален слой.

Никелови катоди 4х4

Atom

Формула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

Никелът като метал се използва главно в процеса, наречен електролитно никелиране. Електролитно никелиране включва поставяне на обекта до никел, който функционира като катод в електролитна баня. Някои метални пръти, които трябва да се поставят, също се поставят в тази баня, като са свързват с анода. При подаване на напрежение, положителните йони на никела, които се отлагат, мигрират към отрицателния полюс, където се отлагат, образувайки метален слой.

Електролитни никелови катоди

Atom

Формула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

Никелът като метал се използва главно в процеса, наречен електролитно никелиране. Електролитно никелиране включва поставяне на обекта до никел, който функционира като катод в електролитна баня. Някои метални пръти, които трябва да се поставят, също се поставят в тази баня, като са свързват с анода. При подаване на напрежение, положителните йони на никела, които се отлагат, мигрират към отрицателния полюс, където се отлагат, образувайки метален слой.

Никелов нитрат на кристали

Atom

Формула: Ni(NO3).6H2O

CAS номер: 13478-00-7

Никеловият нитрат е зелен кристал; той е разтворим в смес от алкохол и вода. Концентрираният разтвор на никеловия нитрат се използва за приготвяне на никелови катализатори, използвани в хидрогенирането на органични производни. Контейнерите с никелов нитрат трябва да бъдат добре запечатани и съхранявани на хладни места, далеч от окисляеми вещества, тъй като никеловият нитрат е особено взривоопасен.

Никелов нитрат разтвор

Atom

Формула: Ni(NO3).6H2O

CAS номер: 13478-00-7

Никелов оксид черен

Atom

Формула: Ni2O3

CAS номер: 1313-99-1

Черният никелов оксид е сиво-черен прах, известен като Ni2O3 и не бива да се бърка с никеловия оксид (NiO).

Никелов оксид зелен на прах

Atom

Формула: NiO

CAS номер: 1313-99-1

Никеловият оксид е окислена форма на никелов метал, известен като NiO. Да не се бърка с черен никелов оксид (Ni2O3).

Никел на прах

Atom

Формула: Ni

CAS номер: 7440-02-0

Никелът не се среща естествено в свободно състояние, а свързан с много други метали; той е лъскав бял метал и е много ковък.

Никелов сулфамат на кристали

Atom

Формула: H3NO3S.1/2 Ni

CAS номер: 13770-89-3

Никелов сулфамат разтвор

Atom

Формула: Ni(NH2SO3).4H2O

CAS номер: 13770-89-3

Никеловият сулфамат се предлага и като равномерен разтвор. Алтернатива е на никеловия сулфат в някои приложения.

Никелов сулфат

Atom

Формула: NiSO4.6H2O

CAS номер: 10101-97-0

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
Промишлени химикали

Промишлени химикали

Симан ООД предлага широк набор от промишлени химически продукти, които намират приложение в повечето основни индустрии – металообработващ...

See more
Соли и оксиди на цветни метали

Соли и оксиди на цветни метали

Симан ООД има дългогодишен опит при доставката на соли и оксиди на цветни метали. Цветният метал е метал или смес, ко...

See more
Торове

Торове

Уважаеми клиенти и партньори, Симан ООД е в състояние да Ви предложи амониеви, фосфатни, калиеви, органични и комбинирани торове. ...

See more
Восъци

Восъци

Симан ООД представлява в България италианският производител на восъци – SerWax Industry. През годините развихме търговски отношения с...

See more