Siman Logo
page-title

Молибденови продукти

Молибден

Молибденът естествено се намира в земната кора и не е свободен елемент. Молибденът има много цветове; като компактна маса е сребрист бял метал, а в прахообразна форма има тъмно сив цвят. Индустриално, молибденът се използва главно в производството на стомани, чугун и инструменти. Молибденът се използва и при производството на аноди, както и като катализатор в нефтената промишленост за премахване на сяра, азот и вредни метали.

Молибденов триоксид

Atom

Формула: MoO3

CAS номер: 1313-27-5

Молибденовия триоксид често се среща в природата, но винаги под формата на молибдит.

Молибденова киселина

Atom

Формула: H2MoO4

CAS номер: 7782-91-4

Молибденов дисулфид

Atom

Формула: MoS2

CAS номер: 1317-33-5

Молибденов дисулфид естествено се намира във формата на молибденов минерал и има външен вид, много подобен на графита. Молибденовия сулфид не е много разтворим във вода, докато лесно се разтваря в acqua regia (смес от азотна киселина и солна киселина) и гореща вода, в някои неорганични киселини като азотна, сярна и солна киселина. В чисто състояние този продукт се използва като лубрикант.

Натриев молибдат

Atom

Формула: Na2MoO4.2H20

CAS номер: 10102-40-6

Амониев молибдат

Atom

Формула: (NH4)6Mo7O24.4H2O

CAS номер: 12054-85-2

Амониев хептамолибдат лесно се получава чрез разтваряне на молибденов триоксид в излишък от воден амоняк и изпаряване на разтвора при стайна температура. Докато разтворът се изпарява, излишъкът от амоняк излиза. Този метод води до образуването на шестстранни прозрачни призми на тетрахидрат на амониев хептамолибдат. Разтворите на амониев парамолибдат реагират с киселини за образуване на молибденова киселина и амониева сол. Стойността на рН на концентриран разтвор ще бъде между 5 и 6.

Молибденов оксид - тодокс

Atom

Формула: MoO3

CAS номер: 86089-09-0

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
Промишлени химикали

Промишлени химикали

Симан ООД предлага широк набор от промишлени химически продукти, които намират приложение в повечето основни индустрии – металообработващ...

See more
Соли и оксиди на цветни метали

Соли и оксиди на цветни метали

Симан ООД има дългогодишен опит при доставката на соли и оксиди на цветни метали. Цветният метал е метал или смес, ко...

See more
Торове

Торове

Уважаеми клиенти и партньори, Симан ООД е в състояние да Ви предложи амониеви, фосфатни, калиеви, органични и комбинирани торове. ...

See more
Восъци

Восъци

Симан ООД представлява в България италианският производител на восъци – SerWax Industry. През годините развихме търговски отношения с...

See more