Siman Logo
page-title

Кобалтови продукти

Кобалт

Кобалтът е широко разпространен в природата метал с концентрация от 0.0023% в земната кора. Минералите имат много ниско съдържание на кобалт и кобалтът винаги се свързва с други метали. Този метал се използва в металургичната, керамичната, химическата, батерийната и животновъдната промишленост. Симан ООД е водещ дистрибутор на кобалтови соли и оксиди, като предлагаме пълно портфолио от кобалтови метали, които могат да покрият всички индустриални сектори и приложения.

Кобалтов метал и кобалт на прах

Atom

Формула: Co

CAS номер: 7440-48-4

Кобалтът има естествено сив цвят; той е твърд метал в студено състояние и става много ковък, когато се нагорещи. Кобалтовите разтвори преминават от синьо към розово, когато се разредят с вода. Кобалтът е широко разпространен в природата и винаги се намира в комбинация с други метали. Повечето кобалтов метал в света се използва за производство на сплави, устойчиви на износване и температура и за подготовка на стомана за инструменти.

Кобалтов ацетат тетрахидрат

Atom

Формула: Co(C2H3O2)2.4H2O

CAS номер: 6147-53-1

Кобалтовият ацетат представлява кобалтова сол на оцетната киселина. Среща се също и като тетрахидрат. Може да се образува чрез реакция между кобалтов оксид или хидроксид и оцетна киселина. Кобалтовият ацетат може да си взаимодейства със сол Н2 до получаване на салкомин, кислородно транспортно съединение.

Кобалтов карбонат

Atom

Формула: CoCO3

CAS номер: 513-79-1

Кобалтовият карбонат е неорганичното съединение с формула CoCO3;той е карбонатна сол на кобалта. Кобалтов карбонат се получава чрез нагряване на кобалтов сулфат с разтвор на натриев бикарбонат. Това червеникаво парамагнитно твърдо вещество е междинно съединение при хидрометалургичното пречистване на кобалт от неговите руди. Той е неорганичен пигмент и е прекурсор на катализаторите.

Кобалтов хлорид хексахидрат

Atom

Формула: CoCl2.6H2O

CAS номер: 7791-13-1

Кобалтов хидроксид

Atom

Формула: Co(OH)2

CAS номер: 21041-93-0

Кобалтовият хидроксид е широко използван при получаването на кобалтови соли или в химическата промишленост като катализатор

Кобалтов нитрат

Atom

Формула: Co(NO3)2.6H2O

CAS номер: 10026-22-9

Кобалтовият нитрат е неорганична кобалтова (II) сол на азотната киселина. Той се произвежда от метален кобалт или други кобалтови съединения.

Кобалтов оксид

Atom

Формула: Co3O4

CAS номер: 1308-06-1

Кобалтовият оксид е вредно алергенно съединение. Той е неорганично съединение и най-често се намира като трикобалтов тетраоксид. При стайна температура представлява черно твърдо вещество без мирис.

Кобалтов сулфат

Atom

Формула: Co(SO4).7H2O

CAS номер: 10026-24-1

Кобалтовият сулфат е една от най-разпространените соли на кобалта, които реагират като киселини за неутрализиране на основите.

Кобалтов сулфат хранително качество

Atom

Формула: Co(SO4).7H2O

CAS номер: 10026-24-1

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
Промишлени химикали

Промишлени химикали

Симан ООД предлага широк набор от промишлени химически продукти, които намират приложение в повечето основни индустрии – металообработващ...

See more
Соли и оксиди на цветни метали

Соли и оксиди на цветни метали

Симан ООД има дългогодишен опит при доставката на соли и оксиди на цветни метали. Цветният метал е метал или смес, ко...

See more
Торове

Торове

Уважаеми клиенти и партньори, Симан ООД е в състояние да Ви предложи амониеви, фосфатни, калиеви, органични и комбинирани торове. ...

See more
Восъци

Восъци

Симан ООД представлява в България италианският производител на восъци – SerWax Industry. През годините развихме търговски отношения с...

See more