Siman Logo
page-title

Други метали и специални химикали

Други метали и специални химикали

Списъкът на предлаганите продукти включва соли и оксиди на други преходни метали и някои органични продукти, изисквани от клиентите на Симан ООД, достъпни благодарение на световната ни мрежа от доставчици и производители. Продуктите, изброени тук, са само някои от най-търсените. В действителност ние можем да ви предложим специализирани решения и специални химични продукти със специфична степен на чистота.

Флуороборна киселина 50%

Atom

Формула: HBF4

CAS номер: 16872-11-0

Разтворът на флуороборна киселина се получава чрез разтваряне на борна киселина във водна флуороводородна киселина.

Сребърен цианид 80,5%

Atom

Формула: AgCN

CAS номер: 506-64-9

Сребърният цианид е химично съединение, получено при обработка на разтвори, съдържащи сребро, с цианид.

Сребърен нитрат разтвор 50%

Atom

Формула: AgNO3

CAS номер: 7761-88-8

Сребърният нитрат е еднокомпонентно неорганично вещество, което може да бъде приготвено чрез реакция на сребро с азотна киселина, което води до получаване на сребърен нитрат, вода и азотни оксиди.

Сребърен нитрат

Atom

Формула: AgNO3

CAS номер: 7761-88-8

Натриев захарин

Atom

Формула: C7H4NNaO3S.2H2O

CAS номер: 128-44-9

Захаринът е изкуствен подсладител, който не съдържа никаква хранителна енергия. Той е около 300/400 пъти по-сладък от захарозата или обикновената захар. Натриевият захарин има метален послевкус, особено при високи концентрации. Използва се за подслаждане на продукти като напитки, бонбони, бисквити, лекарства и паста за зъби.

Арсенов триоксид

Atom

Формула: As2O3

CAS номер: 1327-53-3

Арсеновият триоксид е неорганично съединение. От търговска гледна точка, той е най-важното съединение на арсен и се използва като изходна база за други съединения на арсен.

Малонова киселина

Atom

Формула: HOOC-СН2-СООН

CAS номер: 141-82-2

Малоновата киселина е карбоксилна киселина, получена чрез синтез (от монохлороцетна киселина). Солите и естерите на малоновата киселина са малонати, които са изключително важни за фармацевтичните компании.

Индиев сулфамат

Atom

Формула: In(H2NSO3)3

CAS номер: 66027-93-8

Индиевият сулфамат е най-предпочитаният за индиево покритие поради следните причини: а) той е стабилен, лесен за поддръжка и работа, б) не са необходими скъпи добавки за работа, в) фактически, когато значение рН превишава 3.5, единствената добавка, необходима при работата на ваната е сулфаминова киселина, d) индиевия сулфамат има намалена токсичност.

Бензотриазол

Atom

Формула: C6H5N3

CAS номер: 95-14-7

Бензотриазолът (BTA) е хетероциклично съединение, съдържащо три азотни атома, с химична формула C6H5N3. Това ароматно съединение е безцветно и полярно и може да се използва в различни области.

Млечна киселина

Atom

Формула: C3H6O3

CAS номер: 50-21-5

Млечната киселина е безцветна до жълтеникава сиропообразна течност, която има склонност да абсорбира вода. Млечната киселина е известна също като 2 - хидроксипропанова киселина. В природата тя се среща в киселото мляко, маслото, стомашните сокове и мозъка. Тя се получава чрез млечна ферментация, но може да се получи и синтетично.

Волфрамова киселина

Atom

Формула: H2W04

CAS номер: 7783-03-1

Волфрамовата киселина има външен вид на много светложълт или сиво-жълт прах. Той може да бъде получен чрез разграждане на минерал, съдържащ калциев волфрамат, със солна киселина. Волфрамовата киселина е неразтворима във вода и повечето киселини, с изключение на флуороводородна киселина; разтворима е в алкални хидроксиди и амоняк. Също така позната като орто-волфрамова киселина, тя се използва в текстилната промишленост, в производството на волфрамови нишки и пластмасови материали.

Силициев карбид

Atom

Формула: CSI

CAS номер: 409-21-2

Силициевият карбид има вид на кристал с цвят, който варира от зелено до черно; той е неразтворим във вода и в киселини, докато е разтворим в основи. Силициевият карбид е много стабилно химическо съединение и не реагира с азотна киселина или със сярна или солна киселина. Силициевият карбид може да се използва в различни приложения: като абразив в твърди абразиви или като хартия и плат в гъвкави абразиви и при обработката на метални материали, които имат ниска устойчивост на сцепление.

Манганов ацетат

Atom

Формула: Mn(C2H3O2)2.4H2O

CAS номер: 6156-78-1

Мангановият ацетат има вид на светло розови кристали; разтворим е във вода, етилов алкохол и метилов алкохол. Мангановият ацетат се използва главно в текстилната промишленост или в химическата промишленост, където се използва като катализатор за окисляване.

Манганов оксид

Atom

Формула: MnO

CAS номер: 1344-43-0

Мангановият монооксид е зелен прах. Той е неразтворим във вода, но е разтворим в киселини. Мангановият оксид се използва широко в подготовката на „сухи“ батерии, в химическата промишленост като катализатор, а също и в медицинската индустрия.

Оловен прах

Atom

Формула: Pb

CAS номер: 7439-92-1

Натриев телурид

Atom

Формула: Na2TeO3

CAS номер: 10102-20-2

Натриевият телурид е междинен продукт при извличането на елемента телур; той е продукт, получен от анодни шламове, и е предшественик на телура. Натриевият телурит подобрява корозионната устойчивост на галванизираните никелови филми. Разтвори на натриев телурит се използват за черни или синьо-черни покрития върху желязо, стомана, алуминий и мед. В микробиологията натриевият телурит може да се добави към растежната среда за да се изолират бактерии с присъща физиологична устойчивост към неговата токсичност.

Титанов диоксид

Atom

Формула: TiO2

CAS номер: 13463-67-7

Титановият диоксид, известен също като титанов биоксид, е естественият оксид на титана, химична формула TiO2. Когато се използва като пигмент, той се нарича титаниево бяло, пигментно бяло 6 (PW6) или CI 77891. Обикновено се получава от илменит, рутил и анатаз. Притежава широк спектър от приложения - от боя и слънцезащитни продукти до оцветяване на храни. Когато се използва като оцветител за храна, има E номер E171.

Волфрамов триоксид

Atom

Формула: WO3

CAS номер: 1314-35-8

Цинков оксид

Atom

Формула: ZnO

CAS номер: 1314-222-5

Цинковият оксид има вид на бял прах и е без мирис; ако се нагрява, той става жълт и се връща към естествения си цвят при охлаждане. Цинковият оксид не е разтворим във вода и етилов алкохол, докато е разтворим в оцетна киселина и амоняк; използва се за приготвяне на цимент, в каучуковата промишленост и особено в медицината като антисептик за приготвяне на мазила, пудри и лейкопласти.

Цинков прах

Atom

Формула: Zn

CAS номер: 7440-66-6

Цинкът е бял метал; предлага се под формата на кюлчета, питки, пръчки или гранули с различни форми и размери. Цинковият прах се нарича още tutty или кадмий. Той има тъмно сив цвят и се използва като редуктор в органичната химия, в хидрометалургията и като предпазител от ръжда в бои.

Амониев бифлуорид

Atom

Формула: F2H5N

CAS номер: 1341-49-7

Амониевият бифлуорид е неорганично съединение, получено от амоняк и водороден флуорид.

Амониев цитрат триосновен

Atom

Формула: C6H17N3O7

CAS номер: 3458-72-8

Амониевият цитрат е триосновна сол на лимонена киселина. Той идва от неутрализация на лимонена киселина с амониев хидроксид с висока чистота.

Оловен нитрат

Atom

Формула: Pb(NO3)2

CAS номер: 10099-74-8

Цинков хлорид

Atom

Формула: ZnCl2

CAS номер: 7646-85-7

PARTNERLY YOURS!

Пишете ни
Промишлени химикали

Промишлени химикали

Симан ООД предлага широк набор от промишлени химически продукти, които намират приложение в повечето основни индустрии – металообработващ...

See more
Соли и оксиди на цветни метали

Соли и оксиди на цветни метали

Симан ООД има дългогодишен опит при доставката на соли и оксиди на цветни метали. Цветният метал е метал или смес, ко...

See more
Торове

Торове

Уважаеми клиенти и партньори, Симан ООД е в състояние да Ви предложи амониеви, фосфатни, калиеви, органични и комбинирани торове. ...

See more
Восъци

Восъци

Симан ООД представлява в България италианският производител на восъци – SerWax Industry. През годините развихме търговски отношения с...

See more